آکادمی زیبایی سمیه بانو افتخار دارد با 20 سال سابقه فعالیت در زمینه خدمات و آموزش رشته های مختلف آرایش و ﭘیرایش در خدمت شما عزیزان میباشد.

 سالن سمیه بانو در یک نگاه 

مدیریت آکادمی زیبایی سمیه بانو سرکار خانم سمیه یادگاری میباشند که تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه گریم و کاربر مواد و کوﭖ و رشته های مرتبط با آرایشگری در دانشگاه تهران مو به اتمام رسانده اند.

آشنایی با سالن زیبایی سمیه بانو

آکادمی زیبایی سمیه بانو تا به حال حدودا 400 هنرجو را آموزش داده و با حمایت و ﭘشتیبانی خود بعد از گذراندن دوره های آموزشی بسیاری از هنرجویان وارد بازار کار شده اند.

آکادمی زیبایی سمیه بانو در حال حاضر با برگزاری کلاسهای عمومی و خصوصی از مقدماتی تا ﻴیشرفته ، ورکشاﭘﮭای تخصصی و ورکشاﭘﮭای ﺗﺌوری و عملی در خدمت شما عزیزان میباشد.

سمیه بانو

ایشان دوره های تخصصی و ﭘیشرفته خود را در کنار اساتید مطرح دنیا در کشورهایی همچون امارات و ترکیه و ایران گذرانده اند و همواره اطلاعات و دانش خود را با تکنیکهای روز دنیا بروزرسانی میکنند تا بتوانند بهترین خدمات و آموزش را به مشتریان و هنرجویان عزیز اراﭠه دهند.

تماس با ما